WYDARZENIA

CAREERDATE

NASI PARTNERZY


INFORMACJE

Cykl Fachowo o pracy w biurze karier

Sylwia Byszewska

Doradca zawodowy/psycholog/trener; ze Stowarzyszeniem związana od 2011 roku. Obecnie pracuje w Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie zajmuje się prowadzeniem konsultacji doradczych, psychologicznych oraz grupowych form poradnictwa zawodowego. Ukończyła m.in. takie kursy jak: „Kurs dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód - Spadochron”, „Kurs Umiejętności Trenerskich”, „Specjalista ds. Personalnych - kompendium wiedzy”, „Indywidualny Plan Działania”, „Warsztat pracy doradcy zawodowego”. Jest certyfikowanym trenerem Treningu Zastępowania Agresji (ART) oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Obecnie w trakcie kończenia szkoły trenerskiej Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Jako trener prowadzi warsztaty związane m.in. z rozwijaniem umiejętności kontroli swoich emocji, asertywności, nauką zdrowego i racjonalnego myślenia (ART, RTZ) oraz twórczym rozwiązywaniem problemów.

Racjonalna Terapia Zachowania - metoda pomocy psychologicznej ucząca zmiany swoich przekonań z niezdrowych (uniemożliwiających realizację celów, obniżających samopoczucie, zagrażających relacjom z innymi) na zdrowe, czyli poprawiające poczucie dobrostanu i mobilizujące do działania. Metoda przeznaczona do pracy indywidualnej i grupowej.

Trening Zastępowania Agresji - metoda polegająca na uczeniu się zachowań odważnych (asertywnych) będących alternatywą dla postawy agresywnej i uległej a także pozwalająca rozwijać w sobie zdolność kontroli złości oraz umiejętność wieloaspektowego postrzegania sytuacji problemowej. Metoda przeznaczona do pracy indywidualnej i grupowej.