WYDARZENIA

CAREERDATE

NASI PARTNERZY


INFORMACJE

Cykl Fachowo o pracy w biurze karier

KONKURS NA NAJLEPSZY PROJEKT BADAWCZY Z DZIEDZINY PSYCHOLOGII

2015-04-28

Dyrektor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na najlepszy projekt badawczy z dziedziny psychologii. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów wyższych, kandydatów na Studia Doktoranckie w Instytucie Psychologii PAN.

Nagrodami w konkursie są stypendia Dyrektora Instytutu Psychologii PAN:

o   I nagroda – całkowite zwolnienie z czesnego za I rok studiów

o   II nagroda – 50% zwolnienie z czesnego za I rok studiów

o   III nagroda – 20% zwolnienie z czesnego za I rok studiów

(Zwolnienie z czesnego może być przedłużane na kolejne lata na zasadach określonych w regulaminie studiów.)

Do konkursu należy zgłaszać oryginalny autorski projekt badawczy, który mógłby znaleźć rozwinięcie w przyszłej rozprawie doktorskiej. Główne kryteria oceny prac to oryginalność pytań badawczych, znajomość literatury przedmiotu i poprawność metodologiczna.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny projektów badawczych. W drugim etapie autorzy najlepszych projektów zostaną zaproszeni na rozmowy konkursowe. Uczestnicy II etapu zostaną zwolnieni z opłat rekrutacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej na Studia Doktoranckie IP PAN.

Prace konkursowe należy zgłaszać za pomocą formularza konkursowego do 31 lipca br.

Kontakt:

Sekretarz Studiów Doktoranckich
dr Grzegorz Pochwatko
email: grzegorz.pochwatko@psych.pan.pl
tel.: 516 988 176 (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00)

 

« powrót