WYDARZENIA

CAREERDATE

NASI PARTNERZY


INFORMACJE

Cykl Fachowo o pracy w biurze karier

Nasi specjaliści

Zapoznaj się z ofertą i doświadczeniem specjalistów związanych z Stowarzyszeniem na rzecz Akademickich Biur Karier.

[w kolejności alfabetycznej]

Justyna Bednarczyk-Wilgos

10  lat doświadczenia jako doradca kariery i psycholog pracy, ok. 7-letnie doświadczenie przy projektach AC/DC jako asesor 

Wykorzystywane narzędzia / posiadane uprawnienia i certyfikaty / specjalizacja:

Licencja doradcy zawodowego I i II stopnia,  praktyczna znajomość testów psychologicznych wykorzystywanych przy ocenie potencjału osobowościowego  m.in. CISS, FCZ-KT, EPQ-R, NEO-FFi, NEO –PI-R, KKS, Apis, uprawnienia do prowadzania szkolenia „Szukam Pracy” oraz programu Spadochron. Terapeutka (I st.) w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), Konsultantka testów psychometrycznych firmy Assessment System Poland wykorzystywanych w diagnozie, tworzeniu ścieżek kariery jak również w identyfikacji i rozwoju ludzi na podstawie ich talentów.

Więcej

KONTAKT:  doradztwo@stowarzyszenieabk.pl
Sprawdź ofertę

 

Sylwia Gąsiorowska

6 lat doświadczenia w pracy doradcy zawodowego i psychologa/ aktualnie pracuje w Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW

 

Wykorzystywane narzędzia / posiadane uprawnienia i certyfikaty / specjalizacja:

Posiada uprawnienia i doświadczenie w wykorzystywaniu Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych oraz testów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w tym m.in. diagnozujących temperament, cechy osobowości, zainteresowania, kompetencje społeczne, style radzenia sobie ze stresem, inteligencję emocjonalną. Posiada również uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu licencjonowanego programu dla osób szukających pracy i zmieniających zawód Spadochron oraz programu Indywidualny Plan Działania.

Dodatkowo posiada uprawnienia i doświadczenie w stosowaniu: Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), Treningu Zastępowania Agresji (ART) oraz treningu kreatywności. Obecnie w trakcie zdobywania certyfikatu trenerskiego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Więcej

KONTAKT:  doradztwo@stowarzyszenieabk.pl
Sprawdź ofertę

 

Aneta Jendrzejczak-Fabisiak

International Coach ICC, trener, doradca w karierze

Wykorzystywane narzędzia / posiadane uprawnienia i certyfikaty / specjalizacja:

-certyfikowany coach International Coaching Community;
-trener/szkoleniowiec (kwalifikacje zdobyte w Szkole Trenerów Biznesu INTRA - Biznes
oraz w trakcie studiów podyplomowych na kierunku “Trenerstwo i coaching”);
-wykształcenie psychologiczne (uzyskane na Uniwersytecie Warszawskim);
-uprawnienia do przeprowadzania testów psychologicznych;
-uprawnienia do opracowywania profili osobowych z użyciem metodologii Extended DISC,
-ukończone szkolenie dla asesorów AC/DC.

Więcej

KONTAKT:  doradztwo@stowarzyszenieabk.pl
Sprawdź ofertę

psycholog, coach i doradca kariery
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA, Szkoły Coachów Biznesu SET oraz Szkoły Coachingu Grupowego i Zespołowego. Uczestniczka licznych szkoleń dotyczących kariery, poradnictwa zawodowego, rekrutacji, w tym min.  MABORowego Eksperckiego Treningu Asesora.Posiada uprawnienia  w stosowaniu Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), wykorzystywanej do pracy z 
Od 8 lat współpracuje z Biurem Karier Politechniki Warszawskiej, gdziewspiera studentów i absolwentów w poruszaniu się po rynku pracy. Prowadzi indywidualne oraz grupowe sesje coachingu  oraz konsultacje służące rozwojowi zawodowemu i osobistemu, odkrywaniu własnego potencjału i budowaniu ścieżek kariery. Diagnozuje predyspozycje zawodowe na podstawie testów psychologicznych i doradczych. Przygotowuje do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, w tym sesji Assessment Centre.
Posiada doświadczenie trenerskie w zakresie realizacji projektów szkoleniowych związanych z tematyką planowania kariery, radzenia sobie ze stresem i asertywnością.
Ewa Kluczek Woźniak 
 
Psycholog, coach i doradca kariery
 
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA, Szkoły Coachów Biznesu SET oraz Szkoły Coachingu Grupowego i Zespołowego. Uczestniczka licznych szkoleń dotyczących kariery, poradnictwa zawodowego, rekrutacji, w tym min.  MABORowego Eksperckiego Treningu Asesora.Posiada uprawnienia  w stosowaniu Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ). 
Od 8 lat współpracuje z Biurem Karier Politechniki Warszawskiej, gdziewspiera studentów i absolwentów w poruszaniu się po rynku pracy. Prowadzi indywidualne oraz grupowe sesje coachingu  oraz konsultacje służące rozwojowi zawodowemu i osobistemu, odkrywaniu własnego potencjału i budowaniu ścieżek kariery. Diagnozuje predyspozycje zawodowe na podstawie testów psychologicznych i doradczych. Przygotowuje do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, w tym sesji Assessment Centre.
Posiada doświadczenie trenerskie w zakresie realizacji projektów szkoleniowych związanych z tematyką planowania kariery, radzenia sobie ze stresem i asertywnością.
 

Anna Kosińska

Certyfikowany coach ICC, doradca w karierze z wieloletnim stażem, Koordynator ds. rozwoju zawodowego i współpracy z biznesem/Uczelnia Łazarskiego

Wykorzystywane narzędzia / posiadane uprawnienia i certyfikaty / specjalizacja:

-uprawnienia do opracowywania profili osobowych z zastosowaniem narzędzi psychometrycznych: Thomas International oraz Extended DISC
-certyfikowany coach ICC
-specjalizacja w zakresie: konsultacji dokumentów aplikacyjnych/skutecznych metod poszukiwania pracy/planowania ścieżek kariery / rozwoju zawodowego
-ukończony kurs dla asesorów AC/DC (poparty praktyką w przedmiotowym obszarze)
-doświadczenie w rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

Więcej:

KONTAKT:  doradztwo@stowarzyszenieabk.pl
Sprawdź ofertę

 

Ewa Łupińska-Anisimowicz

6 lat doświadczenia w pracy doradcy w karierze / AWF Warszawa

Wykorzystywane narzędzia / posiadane uprawnienia i certyfikaty / specjalizacja:

Psycholog (absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), trener (absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie), doradca w karierze (specjalista w Biurze Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów AWF).
Prowadzi:
– Indywidualne sesje doradcze dopasowane do potrzeb klientów
– Przygotowanie do udziału w procesie rekrutacyjnym
– Diagnozę profilu osobowościowego z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych
– Usługi doradcze związane z poszukiwaniem i zmianą pracy
– Konsultacje w zakresie redagowania dokumentów aplikacyjnych
– Szkolenia grupowe

Więcej

KONTAKT:  doradztwo@stowarzyszenieabk.pl
Sprawdź ofertę

 

Katarzyna Nowak

6 lat doświadczenia w pracy doradcy zawodowego / Specjalista ds. szkoleń i rozwoju zawodowego w Biurze Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wykorzystywane narzędzia / posiadane uprawnienia i certyfikaty / specjalizacja:

Doradca zawodowy/kariery (absolwentka Podyplomowego Studium Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kompetencjami w SGH), socjolog, licencjonowana trenerka programu SPADOCHRON (610/W/2007), prowadzi doradztwo indywidualne oraz zajęcia grupowe dotyczące planowania kariery i poszukiwania pracy, jak również szkolenia z zakresu rozwoju osobistego (m.in. radzenie sobie ze stresem, asertywna komunikacja). Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i Szkoły Trenerów Biznesu Intra, w trakcie studiów psychologicznych.

Uprawniona do pracy z wykorzystaniem Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych oraz Indywidualnego Planu Działania (NFDK).

Więcej

KONTAKT:  doradztwo@stowarzyszenieabk.pl
Sprawdź ofertę

 

Karolina Rumińska

4 lata doświadczenia w pracy doradcy zawodowego / Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wykorzystywane narzędzia / posiadane uprawnienia i certyfikaty / specjalizacja:

Doradca ds. rozwoju zawodowego posiadający uprawnienia do realizacji programu Spadochron i szkolenia Kurs inspiracji. Ma także licencję upoważniającą do stosowania narzędzi Indywidualny Plan Działania oraz Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych. Ukończyła studia z zakresu psychologii społecznej w zarządzaniu rozwojem zawodowym.

Więcej

KONTAKT:  doradztwo@stowarzyszenieabk.pl
Sprawdź ofertę

 

Izabela Surmacz

Doradca kariery z 6-letnim doświadczeniem, trener rozwoju kompetencji indywidulanych i społecznych

Wykorzystywane narzędzia / posiadane uprawnienia i certyfikaty / specjalizacja:

Doświadczony trener kursu planowania kariery SPADOCHRON. Konsultantka testów psychometrycznych brytyjskiej firmy ConsultingTools, wykorzystywanych w diagnozie i rekrutacji talentów. Posiada doświadczenie w rekrutacji oraz w budowaniu zespołów z zastosowaniem narzędzi psychometrycznych.

Ukończyła kurs trenerski ‘Lego-Logos’ przygotowujący do pracy nad rozwojem myślenia krytycznego.

Więcej

KONTAKT:  doradztwo@stowarzyszenieabk.pl
Sprawdź ofertę

 

Agnieszka Pikuła

6 lat doświadczenia w pracy doradcy zawodowego / Koordynator Centrum Karier Collegium Civitas

Wykorzystywane narzędzia / posiadane uprawnienia i certyfikaty / specjalizacja:
doradca zawodowy, licencjonowany trener szkolenia „Spadochron” (szkolenie z zakresu planowania kariery i poszukiwania pracy).
Specjalista z zakresu rekrutacji (szkolenia indywidualne i grupowe):
• przygotowanie profesjonalnego CV, listu motywacyjnego
• trening rozmowy kwalifikacyjnej
• networking

Więcej

KONTAKT:  doradztwo@stowarzyszenieabk.pl
Sprawdź ofertę

 

Aneta Tyczyńska

Dyplomowany Doradca zawodowy. Coach. Trener. Od 15 lat praktyk przemysłu i biznesu. Jej doświadczenie doradcze to ponad 2 500 godzin konsultacji  oraz dziesiątki przeprowadzonych szkoleń. Pracowała w Biurze Karier Politechniki Warszawskiej, gdzie  koordynowała cykl "Spotkanie z Pracodawcą", przybliżając tym samym biznes do nauki. Prowadzi także indywidualne konsultacje doradcze oraz projekty związane rekrutacją, rozwojem osobistym i wspieraniem przedsiębiorczości.

Wykorzystywane narzędzia / posiadane uprawnienia i certyfikaty / specjalizacja:

Chętnie pracuje nad celami oraz motywacją do działania wg metody BIEGUN Marka Kamińskiego. Certyfikowany trener kursu planowania kariery SPADOCHRON.W 2015 roku ukończyła szkołę coachingu grupowego oraz zespołowego Pracowni Coachingu NOVO, MABORowy Ekspercki Trening  Asesora sesji AC/DC.

W swojej pracy wykorzystuje testy związane z kompetencjami zawodowymi oraz motywacją, takie jak KotwicaSchoena, Test Balbina, Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych oraz  narzędzia (również coachingowe) wspierające proces rozwoju osobistego. 

Więcej

KONTAKT:  doradztwo@stowarzyszenieabk.pl

Sprawdź ofertę