WYDARZENIA

CAREERDATE

NASI PARTNERZY


INFORMACJE

Cykl Fachowo o pracy w biurze karier

Justyna Bednarczyk-Wilgos

Od lutego 2011 roku związana z Biurem Karier SWPS na stanowisku Specjalisty ds. rozwoju zawodowego, gdzie zajmuje się m.in.: wsparciem studentów i absolwentów uczelni w aktywnym poszukiwaniu pracy i projektowaniu indywidualnych ścieżek karier (IPD), kontaktami z pracodawcami, organizacją i koordynacją wydarzeń na terenie uczelni. Klientom pomaga m.in. w profesjonalnej analizie doświadczeń zawodowych i mocnych stron, określaniu możliwości zatrudnienia, potencjału zawodowego, motywacji oraz predyspozycji osobowościowych za pomocą standardowych metod diagnozy psychologicznej oraz narzędzi psychometrycznych. Z wykształcenia jest psychologiem, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwa zawodowego. Posiada doświadczenie trenerskie przy realizacji projektów szkoleniowych dla różnych środowisk zawodowych w ramach których rozwijane są umiejętności min. w zakresie komunikacji interpersonalnej, rozmowy kwalifikacyjnej, asertywności i poruszania się po rynku pracy.