WYDARZENIA

Warsztat

NASI PARTNERZY


INFORMACJE

Ewa Łupińska-Anisimowicz

Specjalista w Biurze Karier AWF Warszawa; absolwentka psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefa Wyszyńskiego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Realizuje autorskie projekty doradcze i szkoleniowe z zakresu komunikacji, asertywności, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, określania indywidualnych zasobów, wyznaczania obszaru realizacji zawodowej zgodnej z predyspozycjami i zainteresowaniami klientów. Na co dzień pomaga studentom i absolwentom w odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy. Uprawniona do wykorzystania narzędzi psychometrycznych m.in. w diagnozie potencjału zawodowego, profilu osobowościowego, określaniu motywacji. Jej zainteresowania zawodowe oscylują wokół skutecznego funkcjonowania zawodowego, psychologii języka, stereotypów płciowych.

 

Newsletter