Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier
Dla studentów i absolwentów Dla firm Dla Akademickich biur karier

WYDARZENIA

CAREERDATE

NASI PARTNERZY


INFORMACJE

Cykl Fachowo o pracy w biurze karier

Doradztwo w karierze

 

Wybierz mentora kariery i szukaj pracy skuteczniej!

Specjaliści SABK oferują pomoc w analizie potencjału osobistego i zawodowego, podjęciu optymalnej decyzji w zakresie edukacji i kariery oraz przygotowaniu się do skutecznego poszukiwania zatrudnienia.

 

 

W trakcie sesji doradczych Klienci mogą między innymi:

 • przygotować dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, portfolio) i zaplanować strategię poszukiwania pracy

 • przećwiczyć sytuację rozmowy kwalifikacyjnej i pierwszego kontaktu z pracodawcą

 • pogłębić wiedzę o swoich predyspozycjach, motywacjach, wartościach czy kompetencjach społecznych, również z wykorzystaniem testów psychologicznych

 • przeanalizować swoje mocne i słabe strony, określić potencjalne obszary rozwojowe oraz drogi doskonalenia się
  określić bariery i nieefektywne formy zachowania wraz z analizą możliwości zmiany

 • stworzyć bilans kompetencji zawodowych i wypracować swój preferowany profil zawodowy

 • skorzystać z testów psychologicznych (NEO-PI-R, PROKOS, CISS, FCZ-KT, IVE) oraz kompetencyjnych (Thomas Intl, Extended Disc, Facet5) stosowanych do diagnozy predyspozycji i oceny potencjału kandydatów do pracy.

Jeżeli jesteś osobą, która:

 • bezskutecznie zabiega o dostanie pracy zgodnej z aspiracjami

 • szuka pierwszej praktyki lub pracy w zawodzie

 • pracuje, ale bez satysfakcji lub poza zawodem

 • straciła pracę i zastanawia się, co dalej

 • nie czuje się swobodnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej

 • chce zaplanować karierę w zgodzie z własnymi potrzebami, umiejętnościami i wartościami

Spotkanie z coachem kariery i psychologiem pomoże Ci:

 • opracować skuteczniejsze CV

 • rozpoznać i umiejętnie opisać Twoje kwalifikacje

 • rozeznać się w rodzajach stanowisk i wymaganiach pracodawców

 • przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej i skutecznego argumentowania w rozmowie z pracodawcą

 

Konsultacja ze specjalistą w zakresie szukania pracy i rozwoju zawodowego to szybki i efektywny sposób, aby skuteczniej zadbać o swoją pozycję na rynku pracy.

Zapoznaj się z profilami specjalistów, którzy z nami współpracują.


Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w konsultacji indywidualnej napisz maila na adres doradztwo@stowarzyszenieabk.pl

Nie zapomnij podać swoich danych kontaktowych: imię, nazwisko, telefon. Skontaktuje się z Tobą nasz doradca, aby uzgodnić termin pierwszego spotkania. Wszystkie konsultacje indywidualne odbywają się w centrum Warszawy, przy ul. Ogrodowej 31/35 w siedzibie Stowarzyszenia na rzecz Akademickich Biur Karier w Biurco.

Proces doradczy trwa w zależności od potrzeb Klienta, zwykle obejmuje kilka sesji.

OFERTA:

Rozmowa doradcza/konsultacja z doradcą: 140 pln (stawka za godzinę zegarową)


Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej: 140 pln (stawka za godzinę zegarową)

Konsultacja z doradcą z użyciem testów psychometrycznych: 140 pln (stawka za godzinę zegarową, na konsultację składa się: czas wykonania testu - w zależności od użytego narzędzia, analizy i informacji zwrotnej dla uczestnika)


Sesja coachingowa: 350 pln (stawka za godzinę zegarową)

Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Możliwość spotkania się w innych godzinach lub w sobotę jest ustalana indywidualnie. Opłaty za sesje należy dokonywać przelewem na konto stowarzyszenia najpóźniej 2 dni robocze przed umówionym spotkaniem.


Tylko po dokonaniu przedpłaty zorganizowanie sesji jest możliwe.

Numer konta stowarzyszenia:
12 2030 0045 1110 0000 0162 1050
Stowarzyszenie ABK
Ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa

w temacie: doradztwo w karierze

 

Wspieramy również licealistów i maturzystów!