WYDARZENIA

Warsztat

NASI PARTNERZY


INFORMACJE

Akademickie Targi Pracy JOBBING

Organizatorzy I Akademickie Targi Pracy JOBBINGAkademickie Targi Pracy JOBBING są organizowane od 2007 roku przez pracowników ponad dwudziestu biur karier warszawskich uczelni. Nasza wspólna inicjatywa jest obecnie jednym z największych w Polsce projektów międzyuczelnianych oraz jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek targów pracy na mazowieckim rynku pracy.

Projekt powstał jako wyraz pasji i chęci realizacji misji Akademickich Biur Karier na szerszą skalę. Oddolna inicjatywa pracowników biur karier sprawiła, że realizujemy już szóstą edycję tego przedsięwzięcia wyłącznie ze środków pozyskanych od pracodawców i sponsorów, a także przy współpracy z szerokim gronem wolontariuszy.

Projekt Akademickich Targów Pracy JOBBING przysporzył nam wiele radości i dumy, a także przyczynił się do silnej integracji warszawskich biur karier. W efekcie, w 2008 roku powołaliśmy do życia Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier (Stowarzyszenie ABK), dzięki któremu możemy skuteczniej realizować wspólne projekty.

Strona projektu: www.jobbing.org.pl

 

Newsletter