WYDARZENIA

Warsztat

NASI PARTNERZY


INFORMACJE

Warsztaty strategiczne dla SABK

2011-11-01

W październiku 2011 roku członkowie Stowarzyszenia na rzecz Akademickich Biur Karier wzięli udział w dwóch warsztatach strategicznych przeprowadzonych przez firmę Assist-In.

Celem warsztatów, w przededniu czwartych urodzin Stowarzyszenia na rzecz Akademickich Biur Karier,  było wsparcie merytoryczne zespołu SABK w wypracowywaniu planu strategicznego rozwoju ich organizacji na kolejne lata.

W trakcie warsztatów zespół SABK miał możliwość przedyskutować przyszłą wizję organizacji i potencjalne kierunki rozwoju. Zespół przeanalizował potrzeby interesariuszy Stowarzyszenia i dokonał wyboru najważniejszych grup docelowych. Zidentyfikował również przy pomocy analizy SWOT  silne strony organizacji, a także pogłębił świadomość o swoim potencjale na podstawie uprzednich doświadczeń i dokonań poszczególnych osób należących do zespołu SABK.

Wiele czasu zespół poświęcił na dyskusję o swoich oczekiwaniach i pomysłach na rozwój SABK w następnych latach działalności. W rezultacie burzy  mózgów wygenerowano wiele inspirujących i nowatorskich wizji organizacji i pomysłów na działalność.

Ważną częścią warsztatów była sesja poświęcona wizji i wartościom, którymi członkowie Stowarzyszenia kierują się osobiście i którymi chcieliby się kierować jako organizacja. Było to istotne, gdyż wypracowanie zestawu wspólnych wartości i realizujących je zasad sprzyja budowaniu tożsamości zespołu, ułatwia komunikację oraz skuteczną współpracę w praktyce.

Na tych podstawach, zespół Stowarzyszenia na rzecz Akademickich Biur Karier przystąpił do wyznaczania celów oraz wyboru działań, które najskuteczniej realizują misję SABK i najskuteczniej trafiają w potrzeby grup docelowych.

 

ASSIST-IN wspiera organizacje pozarządowe i instytucje publiczne w obszarze zarządzania operacyjnego oraz zarządzania strategicznego. W zakresie strategii i zarządzania prowadzimy badania w organizacjach, wspieramy proces dialogu strategicznego, projektujemy systemy zarządzania w organizacjach. Dzięki ukierunkowaniu na podejmowanie decyzji strategicznych, nasza praca przyczynia się do rozwoju instytucjonalnego naszych partnerów.

Dowiedz się więcej o działalności ASSIST-IN: http://assist-in.com

 

« powrót

 

Strefa Członkowska
Stowarzyszenia ABK

zapisz się na newsletter »