Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier
Dla studentów i absolwentów Dla firm Dla Akademickich biur karier

WYDARZENIA

CAREERDATE

NASI PARTNERZY


INFORMACJE

Cykl Fachowo o pracy w biurze karier

Zeszyty informacyjno-metodyczne

Wejdź na stronę www.praca.gov.pl, aby zapoznać się z wybranym dokumentem.

 1. Zeszyty informacyjno - metodyczne doradcy zawodowego - 1 (1994). 
 2. Zeszyty informacyjno - metodyczne doradcy zawodowego - 2 (1994). 
 3. Zeszyty informacyjno - metodyczne doradcy zawodowego - 3 (1994). 
 4. Służba psychologiczna - 4 (1995).
 5. Metodyka poradnictwa zawodowego - 5 (1996).
 6. Testy i autotesty w poradnictwie zawodowym - 6 (1996).
 7. Kurs Inspiracji - 7 (1997). 
 8. Podręcznik oceny zawodu - 8 (1998).
 9. Poradnictwo zawodowe w zarysie - 9 (1998). 
 10. Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym (1998). 
 11. Metody Grupowego Poradnictwa Zawodowego - Kurs Inspiracji cz.2 (1998). 
 12. Metoda edukacyjna - dossier metodologiczne (1999). 
 13. System szkolenia, kształcenia i poradnictwa zawodowego w krajach Europy - Wielka Brytania. 
 14. Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności (2000).
 15. Planowanie kariery zawodowej - cz. 1 (2001).
 16. Gotowość do zmian - Droga do doskonalenia w świecie dynamicznych zmian (2000)
 17. Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej XXI wieku (2001). 
 18. System szkolenia, kształcenia i poradnictwa zawodowego w krajach Europy - Francja (2001).
 19. System instytucjonalny Unii Europejskiej (2001). 
 20. Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia (2002).
 21. System szkolenia, kształcenia i poradnictwa zawodowego w krajach Europy - Niemcy (2002). 
 22. Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego - Rozwój Eurodoradztwa (2002).
 23. Nowe trendy w poradnictwie zawodowym u progu XXI wieku (2003)
 24. Poradnictwo zawodowe na świecie. Refleksje ze Światowej Konferencji
  Poradnictwa Zawodowego (2002)
 25. Planowanie kariery zawodowej - cz.2 (2003)
 26. 10 kroków do szkolenia. Przewodnik dla osób wybierających szkolenie (2003).
 27. Po wiedzę i pracę do Unii Europejskiej (2004) 
 28. Jakość w poradnictwie zawodowym (2004) 
 29. Warsztat pracy doradcy zawodowego - Komunikacja (2004) 
 30. Planowanie kariery zawodowej - cz.3 (2005)
 31. Informacja zawodowa (2005). 
 32. brak
 33. Ocena, pomiar i usprawnianie jakości procesu doradztwa zawodowego (2005). 
 34. Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych (2006).
 35. Rozmowa doradcza - wspólne poszukiwanie rozwiązań (2006).
 36. Poradnictwo transnacjonalne. Cele i metody międzykulturowego doradztwa karier (2006).
 37. Testyw poradnictwie zawodowym (2006).
 38. Poradnictwo zawodowe - doswiadczenia pierwszych lat Unii Europejskiej (2006). 
 39. Poradnictwo zawodowe w oficjalnych dokumentach oraz opracowaniach o zasięgu międzynarodowym ().
 40. Standardy usług rynku pracy i warunki ich realizacji ().
 41. Kompleksowa analiza pomocy pracodawcom w doborze pracowników ().
 42. Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego (2008).
 43. Osoba bezrobotna jako klient oporujący (2009).
 44. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych (2009).
 45. Pomoc pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy –
  metody rekrutacji i selekcji (2009).
 46. System poradnictwa zawodowego w Polsce (2010).
 47. Zagadnienia mobilności w dokumentach unijnych (2010).
 48. Indywidualny Plan Działania (IPD) (2010).

 

Poza numeracją: Poradnictwo i doradztwo multikulturowe (2007).