Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier
Dla studentów i absolwentów Dla firm Dla Akademickich biur karier

WYDARZENIA

CAREERDATE

NASI PARTNERZY


INFORMACJE

Cykl Fachowo o pracy w biurze karier

Fachowo o pracy w biurze karier

Pracowników biur karier zapraszamy do udziału w projekcie Stowarzyszenia ABK. Projekt "Fachowo o pracy w biurze karier" został zapoczątkowany we współpracy z Biurem Karier Politechniki Warszawskiej.

Cykl spotkań "Fachowo o pracy w biurze karier" to:

  • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
  • spotkania ogólnodostępne dla środowiska ABK
  • szeroki zakres tematyczny rozmów wynikający ze specyfiki pracy w ABK
  • w planach m. in. coaching grupowy i goście z branży HR

Do tej pory poruszaliśmy m.in. tematy:

Standardowe CV - czyli jakie? Jak prowadzimy konsultacje CV w naszych ABK.

List motywacyjny - dobre rozwiązania, sprawdzone porady.

Radzenie sobie z tzw. trudnym klientem:

- osobą poszukującą pracy (jak przekazać informacje negatywne, jak zaproponować terapię a nie doradztwo);
- pracodawcami, praktykodawcami, partnerami w projektach;
- klientem wewnętrznym (przełożeni, pracownicy dydaktyczni i administracyjni).

 

Cykl spotkań "Fachowo o pracy w biurze karier" realizowany jest w Warszawie.

Zainteresowany udziałem? Zapraszamy do kontaktu:

STOWARZYSZENIE na rzecz AKADEMICKICH BIUR KARIER
tel. 690 817 222, 600 830 578
e-mail: biuro@stowarzyszenieabk.pl