Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier
Dla studentów i absolwentów Dla firm Dla Akademickich biur karier

WYDARZENIA

CAREERDATE

NASI PARTNERZY


INFORMACJE

Cykl Fachowo o pracy w biurze karier

Doradztwo dla nowopowstających Akademickich Biur Karier

2017-12-01

Przypominamy, że Stowarzyszenie ABK wspiera nowopowstające Biura Karier.

Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier przygotowało na zamówienie jednej z uczelni szyty na miarę program doradczy ukierunkowany na przygotowanie do powołania Akademickiego Biura Karier.

W ramach projektu Stowarzyszenie wsparło merytorycznie uczelnię w przygotowaniach poprzez podzielenie się wiedzą z takich obszarów, jak: aspekty formalno – prawne związane z uruchomieniem ABK i jego rola w strukturze uczelni, monitorowanie kariery i budowanie relacji z absolwentami, dobre praktyki z zakresu tworzenia oferty ABK, rozwijanie współpracy z pracodawcami, dobór programów rozwojowych dla studentów, rola zaplecza IT oraz promocji w kontekście biura karier.

W efekcie projektu przyszli pracownicy powstającego ABK mieli możliwość konsultacji z pracownikami sześciu biur karier warszawskich uczelni, odbyli także cztery wizyty studyjne poznając w praktyce realia codziennej pracy w uczelnianym ABK. Projekt zakończy się opracowaniem strategii pomocnej w uruchomieniu ABK w strukturach własnej uczelni.

Zapraszamy zainteresowane biura karier do kontaktu w celu omówienia zasad współpracy w powyższym temacie:

STOWARZYSZENIE na rzecz AKADEMICKICH BIUR KARIER
tel. 512 892 536, 512 892 537
e-mail: biuro@stowarzyszenieabk.pl
 

 

« powrót