WYDARZENIA

CAREERDATE

NASI PARTNERZY


INFORMACJE

Cykl Fachowo o pracy w biurze karier

Anna Kosińska

Koordynator ds. rozwoju zawodowego i współpracy z biznesem w Dziale Praktyk i Karier Uczelni Łazarskiego, ze Stowarzyszeniem związana od początku jego istnienia. Certyfikowany Coach ICC. Posiada uprawnienia do opracowywania profili osobowych z użyciem narzędzi psychometrycznych: Extended DISC oraz Thomas International.

Specjalizuje się w zakresie: konsultacji dokumentów aplikacyjnych, skutecznych metod poszukiwania pracy, planowania ścieżek kariery oraz rozwoju zawodowego. Ukończyła liczne szkolenia rozwojowe m.in.: "Zarządzanie sobą i innymi w czasie", "Assessment/Development Center – trening dla asesorów", "Proces rekrutacji i doboru pracowników". Zdobytą wiedzę doskonaliła w praktyce prowadząc liczne rozmowy rekrutacyjne. Posiada doświadczenie szkoleniowe oraz doradcze we współpracy z młodzieżą akademicką.

Extended DISC Analiza Indywidualna

Jest to narzędzie służące do diagnozy naturalnych predyspozycji i talentów. Extended DISC Analiza Indywidualna opisuje naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, to, co motywuje, a co demotywuje daną osobę oraz wskazuje potencjalne obszary do pracy nad sobą. Zaczerpnięte z: extendeddisc.com/poland

Analiza Profilu Osobowego Thomas International

Testy psychometryczne Thomas International dostarczają informacji o stylu zachowania osoby w sytuacji zawodowej, pozwalają określić mocne strony i potencjalne ograniczenia osoby, jej styl komunikowania się, wartości dla organizacji, czynniki motywujące, kluczowe obawy i styl zachowania pod presją. Zaczerpnięte z: thomasinternational.net