WYDARZENIA

CAREERDATE

NASI PARTNERZY


INFORMACJE

Cykl Fachowo o pracy w biurze karier

Aneta Jendrzejczak-Fabisiak

Koordynator ds. rozwoju kompetencji i kariery na Uczelni Łazarskiego; ze Stowarzyszeniem na rzecz Akademickich Biur Karier związana od momentu jego założenia (tj. od 2008 roku); posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń według programów autorskich z zakresu umiejętności osobistych oraz planowania kariery zawodowej; doświadczenie w prowadzeniu coachingów oraz konsultacji indywidualnych z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, rozwijania potencjału osobistego i zawodowego; posiada również doświadczenie we współpracy z instytucjami/firmami w zakresie rekrutacji kandydatów do programów stażowych i programów praktyk.

Extended DISC® Analiza Indywidualna - Jest to narzędzie służące do diagnozy naturalnych predyspozycji i talentów. Extended DISC® Analiza Indywidualna opisuje naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, to, co motywuje, a co demotywuje daną osobę oraz wskazuje potencjalne obszary do pracy nad sobą. Szacowany koszt: ok. 200 zł za wykonanie badania + koszt spotkania/informacji zwrotnej.